Λίγα λόγια για εμάς

     Η οικογένεια Τσιάρα ακολουθώντας την αλιευτική παράδοση πολλών γενεών, ασχολήθηκε με την Οστρακοαλιεία από το 1975, αργότερα με την Μυδοκαλλιέργεια και από το 1987 και με την αποκελύφωση μυδιών. Επί σειρά ετών αγωνίζεται να παράγει μύδια άριστης ποιότητας και να τα προωθεί στον καταναλωτή φρέσκα και ελεγμένα. Ακολουθώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες και προδιαγραφές, αρχικά της Ελληνικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών μετέπειτα, που διέπουν το προϊόν αυτό, ώστε να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή στην καλύτερη κατάσταση.

     Σήμερα, τα πολλά Μυδοτροφεία σε διάφορες περιοχές που διαθέτει, οι συνεργασίες με σωστούς Μυδοπαραγωγούς, η πλήρως καθετοποιημένη εγκατάσταση όπου περιλαμβάνει (Κέντρο Καθαρισμού 18-ΚΚ-56, Κέντρο Αποστολής Όστρακων 18-ΚΑ-52 και Αποκελυφωτήριο Μυδιών 18-ΑΜ-13), με σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP, Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και με την επιστημονική συνεργασία όχι ενός, αλλά δύο διαπιστευμένων εργαστήριων αναλύσεων, πιστοποιούν την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΙΕΥΣ- ΜΥΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
Συχνές ερωτήσεις

Διατροφική αξία

Συνταγές